Sự gian dối của hôm nay... sẽ làm con người vô cảm . . .

* Sự đắng cay của cuộc sống... bỗng làm con người
đổi thay . . . !!
* Sự gian dối của hôm nay... sẽ làm con người vô
cảm . . .
* Có những vết cắt... Tuy đã LÀNH...
• Nhưng... ... Vẫn để lại SẸO...
• Có những ký ức...
... Tuy đã XÓA MỜ...
• Nhưng ... Mãi là NỖI ĐAU..!
Có những vết cắt... Tuy đã LÀNH...
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
9:49:00 AM 9:49:00 AM