stt tự hỏi bản thân về tình yêu

Tôi đã học được 1
điều . . .
- Đừng bao giờ cố gắng hỏi 1 người . . .
xem ng ta có yêu mình không ?!...
... - Bởi vì . . .
- Nếu yêu mình . . .
người ta sẽ tự nói ra !!!
- Tình yêu không phải là ép buộc hay miễn cưỡng . . . !
- Đôi khi . . . nỗi đau lại bắt đầu từ câu hỏi ngốc ngếch ấy...
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
7:30:00 AM 7:30:00 AM