Ngốc à.. Đừg đợi nữa...

 
Ngốc à.. Đừg đợi nữa...

• Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...

• Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức quay về.!

• Không còn nữa đâu...

• Nhịp tim đã quá hỗn loạn .rồi...

• Quên nhé...

• Quệt ngang dòng nước mắt...

• Lau khô nó đi...

• cười đi nào...

• Rồi mọi thứ sẽ qua thôi..Ngốc à.. Đừg đợi nữa...

• Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...

• Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức quay về.!

• Không còn nữa đâu...

• Nhịp tim đã quá hỗn loạn .rồi...

• Quên nhé...

• Quệt ngang dòng nước mắt...

• Lau khô nó đi...

• cười đi nào...

• Rồi mọi thứ sẽ qua thôi..
Ngốc à.. Đừg đợi nữa...
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
9:50:00 AM 9:50:00 AM