Buông tay một người mà mình yêu thương... - Là điều rất khó..

 
Buông tay một người mà mình yêu thương...
- Là điều rất khó..
- Nhưng..
- Hạnh phúc đã muốn Bay..
- Đôi tay làm sao mà Giữ..
- Càng nắm chặt càng Đau..
- Thôi thì đành để mất nhau..
- Nỗi đau...rồi cũng sẽ Hết : )
- Sẽ có lúc bạn nhận ra..
...Quên cũng là một lẽ sống..
- Và rời xa..
...Cũng là một cách để yêu thương..!!
  Buông tay một người mà mình yêu thương... - Là điều rất khó..
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
9:51:00 AM 9:51:00 AM