Tuesday, March 29, 2016

Tôi luôn "Vô Tư" và tỏ ra rất Bình Thường...

 
Nhìn thoáng qua...
- Tôi luôn "Vô Tư" và tỏ ra rất Bình Thường...
- Nhiều lúc còn "Đùa" để làm người khác vui...
Nhưng mà !!!
- Cuộc sống của Tôi chẳng khi nào được Bình Yên...
- Và thực sự chưa bao giờ được xem là "Ổn"