Monday, February 1, 2016

Cảm giác bây giờ chỉ là sự bất lực!!!!

 
"Khoảng cách đôi khi sẽ giúp bạn biết được người nào đáng để bạn giữ lại và người nào đáng để bạn buông bỏ."
Nhưng khoảng cách đôi khi cũng sẽ lấy đi của bạn tất cả: tình thân, tình bạn và tình yêu. Nếu như bạn không biết điều khiển được khoảng cách trong tâm hồn mình.
Tôi hiểu điều này nhưng lại chẳng hiểu đc chính mình để điều khiển bản thân. Cảm giác bây giờ chỉ là sự bất lực!!!!